Internationale Huurders Vereniging

 

Nieuws:

2016

2015

2014


De IUT is een particuliere organisatie, opgericht in 1926 in Zürich, Zwitserland, met het doel de belangen van huurders te waarborgen. De IUT is een niet-partijgebonden politieke organisatie die op democratische wijze wordt bestuurd.
Bij de IUT (2008) zijn 58 verenigingen uit 45 landen aangesloten waarvan 36 uit Europa.

De IUT heeft bij de Economische - en Sociale Raad van de Verenigde Naties een adviserende status.
 

Het bestuur van de IUT komt tweemaal per jaar bijeen. Om de drie jaar vindt een congres plaats.

De doelstellingen luiden o.a.:

* Samenwerking tussen huurders door uitwisselen van informatie
* Streven naar het realiseren van het recht van iedereen op zowel goede huisvesting als een solide en gezonde woonomgeving, tegen een betaalbare en redelijke huur.
* Bewoners- en huurdersdemocratie en een recht op inspraak
* Geen discriminatie op grond van geslacht, ras, etnische en religieuze gronden
* Huurbescherming
* Het recht zich te organiseren

De activiteiten van de IUT omvaten o.a.:

* Informatie via het Internet, webpage The Global Tenant; www.iut.nu.
* The Global Tenant magazin, vier keer per jaar
* Seminaries.
* IUT zal een bureau in Brussel in 2008 vestigen.
* Participeren in het EU-netwerk, European Housing Forum, EHF.
* Participeren in commissies van de VN, zoals de Economische Commissie van   de VN, ECE, en het centrum van de VN voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, UNCHS.
* Het lid van NGO van de Raad van Europa, Straatsburg.

De IUT beschouwt volkshuisvesting als een van de fundamentele rechten van de samenleving en daarom moet dit thema lokaal, nationaal en internationaal worden aangepakt.   Gepaste huisvesting is ook een van de waarborgen voor vrede en veiligheid in Europa en elders in de wereld. Dakloosheid is een van de ingrediënten voor sociale uitsluiting.

De IUT streeft ernaar vraagstukken op het gebied van de volkshuisvesting op de EU-agenda te krijgen. Huisvesting en arbeidsmarkt zijn nauw met elkaar verbonden en op EU-niveau dienen deze twee te worden gezien als één geheel. Huisvesting zou onderdeel moeten zijn van een van de EU-commissies.
Speciale maatregelen moeten worden genomen in landen die zich bevinden in een overgangsperiode.

 

IUT Secretariaat


IUT Headquarters:
Secretaris-generaal: Magnus Hammar
Postbus 7514
SE-103 92 Stockholm, ZWEDEN
Tel: +46 10 459 11 21 
Fax: +46 8 20 43 44
E-mail: info@iut.nu

IUT vertegenwoordiging in Brussel, België.
IUT Liaison Office to the European Union
Avenue des Rogations 28
B-1200 Bruxelles
Belgium
Tel: +32 2 513 07 84
Fax: +32 2 513 09 55
E-mail: barbara.steenbergen@iut.nu
 

Lid IUT in Nederland

Dutch Union of Tenants / Nederlandse Woonbond

Nieuwe Achtergracht 17
1018  XV Amsterdam
THE NETHERLANDS
Tel: +31-20  551 77 00 / 12  
Fax: +31-20  551 77 99
E-mail: info@woonbond.nl
Website:
www.woonbond.nl

Page top      Home

 

International Union of Tenants

Tenants United - participation across borders