More country information

Information about IUT in Czech

Zveme vás do Mezinárodním svazu nájemníků

IUT zve národní a regionální organizace nájemníků všech zemí ke vstupu do jediné mezinárodní organizace, jejímž cílem je ochrana zájmů nájemníků!

IUT je nestranická politická organizace, založená na demokratických principech. Dnes má IUT 58 členských sdružení v 45 zemích. Je zde místo pro víc!

IUT má statut konzultanta v hospodářské a sociální radě OSN.

Předsednictvo IUT se schází dvakrát ročně. Sjezd se koná každý třetí rok.

Cíle IUT jsou:

Spolupráce mezi nájemníky výměnou informací

 • S cílem prosadit právo každého na kvalitní bydlení a zdravé životní prostředí za dostupné a spravedlivé nájemné.
 • nájemní demokracie s právem účasti
 • nediskriminace kvůli pohlaví, rasy, národnosti či vyznání
 • bezpečné nájemní vztahy
 • právo organizovat se

Činnost IUT:

 • poskytování informací přes Internet, stránka The Global Tenant (Světový nájemník) www.iut.nu
 • The Global Tenant je vydáván i v tištěné podobě.
 • Semináře.
 • Partnerství v úřadech OSN, jako je Hospodářská komise pro Evropu (ECE) a Centrum pro studie bydlení OSN – UNCHS.
 • Partnerství s Mezinárodní federací pro bydlení a plánování (IFHP) a Mezinárodní koalicí bydlení (HIC).
 • Partnerství v síti EU, Evropského fora bydlení (EHF).
 • Dvoustranných programech s Polskem, Estonskem, Litvou, Českou republikou a východní Afrikou – prostřednictvím Mezinárodního centra Olofa Palmeho.

IUT považuje bydlení za jedno ze základních práv ve společnosti. Proto je nezbytné se mu věnovat na místní, národní a mezinárodní úrovni. Odpovídající bydlení je také jednou ze záruk míru a bezpečnosti v Evropě a kdekoliv jinde na světě. Bezdomovství je jednou ze složek sociálního vyloučení.

Úřední jazyk: Angličtina

Členství: Dnes existují tři kategorie členství:

A: Aktivní člen – včetně členství v předsednictvu IUT. Možné jen u národních organizací.

B: Člen – účastník

C: Člen – pozorovatel

 • Prosím, prostudujte informace o kategoriích ve Stanovách IUT, článek 5.

Příspěvky:
Kategorie A: roční příspěvek záleží na počtu platících     jednotlivých členů. Současný minimální příspěvek činí 1500 Euro.
Kategorie B: žádný příspěvek, 60 Euro
Kategorie C: roční administrativní poplatek – dnes 0 Euro.

Více informací získáte v kanceláři IUT, P.O. Box 7514, SE-103 92, Stockholm. Tel.: 46-8 791 02 25, Fax 46-8 20 88 46. E-mail: info@iut.nu

Back to members

Page top      Home

 

More country information

 

International Union of Tenants

Tenants United - participation across borders