Internationale Huurders Vereniging

Over IUT

De IUT is een particuliere organisatie, opgericht in 1926 in Zürich, Zwitserland, met het doel de belangen van huurders te waarborgen. De IUT is een niet-partijgebonden politieke organisatie die op democratische wijze wordt bestuurd. Bij de IUT (2008) zijn 58 verenigingen uit 45 landen aangesloten waarvan 36 uit Europa.

De IUT heeft bij de Economische – en Sociale Raad van de Verenigde Naties een adviserende status.

Het bestuur van de IUT komt tweemaal per jaar bijeen. Om de drie jaar vindt een congres plaats.

De doelstellingen luiden o.a.:

 • Samenwerking tussen huurders door uitwisselen van informatie
 • Streven naar het realiseren van het recht van iedereen op zowel goede huisvesting als een solide en gezonde woonomgeving, tegen een betaalbare en redelijke huur.
 • Bewoners- en huurdersdemocratie en een recht op inspraak
 • Geen discriminatie op grond van geslacht, ras, etnische en religieuze gronden
 • Huurbescherming
 • Het recht zich te organiseren

De activiteiten van de IUT omvaten o.a.:

 • Informatie via het Internet, webpage The Global Tenant; www.iut.nu.
 • The Global Tenant magazin, vier keer per jaar
 • Seminaries.
 • IUT zal een bureau in Brussel in 2008 vestigen.
 • Participeren in het EU-netwerk, European Housing Forum, EHF.
 • Participeren in commissies van de VN, zoals de Economische Commissie van   de VN, ECE, en het centrum van de VN voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, UNCHS.
 • Het lid van NGO van de Raad van Europa, Straatsburg.

De IUT beschouwt volkshuisvesting als een van de fundamentele rechten van de samenleving en daarom moet dit thema lokaal, nationaal en internationaal worden aangepakt.   Gepaste huisvesting is ook een van de waarborgen voor vrede en veiligheid in Europa en elders in de wereld. Dakloosheid is een van de ingrediënten voor sociale uitsluiting.

De IUT streeft ernaar vraagstukken op het gebied van de volkshuisvesting op de EU-agenda te krijgen. Huisvesting en arbeidsmarkt zijn nauw met elkaar verbonden en op EU-niveau dienen deze twee te worden gezien als één geheel. Huisvesting zou onderdeel moeten zijn van een van de EU-commissies.

Speciale maatregelen moeten worden genomen in landen die zich bevinden in een overgangsperiode.


Rapporten, links en publicaties

1,6 miljoen hurende huishoudens aangesloten bij de Woonbond, 7 juni 2016

De Dutch case blijft onverminderd van belang voor heel Europa.
De Dutch case blijft onverminderd van belang voor heel Europa. Barbara Steenbergen, hoofd van het kantoor van de International Union of Tenants (IUT) in Brussel, legt uit wat er met de verkiezingen op het spel staat voor huurders. 2014.

Duizenden huurders recht op huurverlaging, jij ook?sept. 30 2015

Huisvestingsvergunning – alle bedragen vanaf 1 jan. 2009, op een rij

Landelijke Huurdersdag en 25-jarig jubileum Woonbond, okt. 12

News from the Woonbond, Dutch tenant union

One-third of home owners in negative equity, March 21

Ongeveer IUT 2007

Sociale huren stijgen dit jaar minder hard, April 25 2016

Woonbond en FNV pleiten voor huurmatiging, 18-03 2014

Woonbond ziet armoede groeien door ‘enorme huurstijgingen’, jan. 23 2015

facebook icon [custom-facebook-feed]

Personal Data Protection Policy

International Union of Tenants (IUT) will use the information you provide on this form to provide you updates on policies, events, publications and research related to our activities. This data is also used to customize your experience of our website and to improve our services.

At any time you have the right to access, correct and delete your personal information and object to the processing of your personal information. You can use these rights by sending an e-mail to the following address info@iut.nu.

International Union of Tenants (IUT) undertakes to respect and protect your personal information and personal integrity in accordance with applicable laws, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

Accept